Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Βοηθείστε στην έρευνα που διεξάγουμε.


Απαντήστε στο ερωτηματολόγιό μας για τη δωρεά οργάνων.
(επιλέξτε το σύνδεσμο για να δείτε το ερωτηματολόγιο)


Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012


«Για να γίνει η επαύριο της ζωής,…πάλι ζωή»

  Οδυσσέας Ελύτης


ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ: ΕΝΑ ΜΕΙΖΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ

 Η μεταμόσχευση, δηλαδή η αντικατάσταση ανθρωπίνων οργάνων που λειτουργούν ανεπαρκώς από άλλα υγιή, αποτελεί για πολλούς συνανθρώπους μας τη μοναδική ρεαλιστική ελπίδα για μια υγιή και παραγωγική ζωή και θεωρείται ως μια νίκη του ανθρώπου στην πάλη του με την αρρώστια και τον θάνατο.  Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της ιατρικής και έχει πλέον καθιερωθεί ως μια θεραπευτική μέθοδος. Παράλληλα, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ανθρωπιάς, μεγαλοψυχίας και αλληλεγγύης.

Η δωρεά οργάνων είναι ένα θέμα κοινωνικά ευαίσθητο, ένα θέμα αμφιλεγόμενο γιατί προκαλεί κοινωνικά διλλήματα και χρειάζεται κοινωνική στήριξη για να πραγματοποιηθεί. Αυτός ο ιδιαίτερος χώρος της ιατρικής επιστήμης παρά την ελπίδα που προσφέρει, παρουσιάζει κάποια σοβαρά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν κάτω από το φως μιας διορατικής ανθρωπολογικής και ηθικής σκέψης.Στο πλαίσιο του δικτύου των Συνεργαζομένων Σχολείων (ASPnet Schools) της UNESCO και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ομάδα του 6ου Γυμνασίου Σερρών υλοποιεί πρόγραμμα με θέμα τη ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ με στόχο οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν για το μείζον αυτό ζήτημα, να ενημερωθούν για τα όσα προβλέπει το νέο προσχέδιο νόμου για τις μεταμοσχεύσεις και να ερευνήσουν τις πτυχές του που προβληματίζουν το κοινωνικό σύνολο.